Praca w gospodarstwie rolnym

20 czerwca 2014 agro-insurance Dopłaty i ulgiOC rolnikaUbezpieczenie upraw

Autor zdjęcia: Paul Jerry

Specyfika pracy w gospodarstwie rolniczym wiąże się zawsze z dużymi nakładami i to zarówno pracy jak i środków finansowych. Rolnicy pracują bardzo ciężko, jest to fakt, z którym chyba nikt nie polemizuje. Mimo postępu technicznego, lepszego sprzętu i większej dostępności maszyn i sprzętu, jest to nadal bardzo ciężka i wymagająca praca. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, [...]

More

gospodarstwo rolnegospodarstwo rolniczeOC rolnikaprowadzenie gospodarstwa rolnegorolnicyubezpieczenia dla rolnikówUbezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla osób posiadających gospodarstwo rolne

12 czerwca 2014 agro-insurance OC rolnika

Autor zdjęcia: FieldsportsChannel TV

Każda osoba, która posiada gospodarstwo rolne (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarstwo_rolne), lub też jest współwłaścicielem, bądź zarządcą takiego gospodarstwa, w myśl obowiązujących przepisów prawa w Polsce, zobowiązana jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia, tak zwanego potocznie OC rolnika. Podobnie, jak w przypadku innych umów ubezpieczeniowych z tytułu OC, ubezpieczenie rolników chroni posiadacza takiej polisy przed koniecznością poniesienia kosztów związanych [...]

More

OC rolnikaszkody w gospodarstwie rolnymubezpieczenie gospodarstwa rolnegoubezpieczenie rolników

Prowadzenie gospodarstwa rolniczego

18 maja 2014 agro-insurance OC rolnikaUbezpieczenie upraw

2749998252_8acf9d9423_b

Specyfika pracy gospodarstwie rolnym związana jest z dużymi nakładami zarówno pracy jak i środków. Z tego też względu rolnicy powinni w możliwie jak najlepszym stopniu zabezpieczać swoje gospodarstwa przed różnego rodzaju nieszczęściami i zagrożeniami, bowiem szkoda jest w tym wypadku nie tylko równoznaczna z utratą całości, lub też części plonów, lecz również wiąże się ze [...]

More

gospodarstwo rolnegospodarstwo rolniczeOC rolnikaprowadzenie gospodarstwa rolnegoUbezpieczenia rolnicze

« Previous Posts